Razpis: GASILEC –ZAČETNIK  (m/ž)

Poklicna gasilska enota Velenje, objavlja razpis za 2 prosta delovna mesta: GASILEC – ZAČETNIK  (m/ž)

Kandidati za poklicnega gasilca, ki se bodo prijavili za prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati
naslednje zahtevane pogoje:

  • dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje
    izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje
    kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
  •  opravljen vozniški izpit B kategorije;
  •  potrdilo o nekaznovanosti;
  •  potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku;
  •  psihofizična in zdravstvena sposobnost.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, bodo opravljali preizkus fizične sposobnosti.
Izbirni postopek se zaključi s prejetjem zadnjega zdravniškega spričevala o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto.

Z izbranim kandidatom bo zaradi strokovnega usposabljanja v Gasilski šoli v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig sklenjeno delovno razmerje za določen čas dveh let z možnostjo podaljšanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Kandidati naj pisne prijave za prosto delovno mesto z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom ter Izjavo o soglasju za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov (Priloga 1), ki jo najdejo na spletni strani PGE Velenje, pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Poklicna gasilska enota Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Število prostih delovnih mest:  2

Rok prijave: 21. 9. 2023

Kontaktna oseba za morebitne dodatne informacije je Karolina Hribar, telefonska številka: 031 602 447, elektronski naslov: karolina.hribar@pgevelenje.si

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

PRILOGA 1: Izjava o soglasju za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov