POKLICNA GASILSKA ENOTA VELENJE

Titov trg 1, 3320 Velenje

Kontakt: +386 51 311 601

Cilji zavoda

Javni zavod PGE Velenje s stalno 24 – urno interventno pripravljenostjo izvaja javno gasilsko službo ter druge naloge zaščite in reševanja na območju Mestne občine Velenje ter dejavnosti GEŠP enote še v občinah Šmartno ob Paki in Šoštanj.

Poleg zaščite in reševanja življenj in premoženja je poslanstvo PGE Velenje ozavestiti občane o protipožarni kulturi, samozaščiti ter njihovem ravnanju v primeru nesreč. Z opravljanjem gasilske službe ter drugih nalog zaščite in reševanja v pogodbenih gospodarskih družbah skrbi za preventivo ter tako zagotavlja varnost zaposlenih, premoženja in občanov, ki živijo na območjih delovanja družb.

Novice & Razpisi